F.Elezi.png 2

Prof. Dr. Fetah ELEZI

 Funksioni Përgjegjës & Kërkues
 Grupi Kërkimor
  • Bimët e Arave
  • Për më shumë kliko:
  • Publikime.
 Kontakt  elezi_fetah@yahoo.com

V Hobdari

Dr. Valbona HOBDARI

  Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
  • Menaxhimi i Gjermoplazmës.
  • Për më shumë kliko:
  • Publikime.
 Kontakt  bona_hobdari@hotmail.com

 

DORI

Dr. Doriana BODE

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt   b_dori23@yahoo.com

 

Ervini

Msc. Ervin SHISHMANI

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt   ervin.shishmani01@universitadipavia.it

 

Mona

Destemona SHEHU

  Funksioni  Specialiste
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  destemonas@hotmail.com