Sokrat Jani

Prof. Dr. Sokrat JANI

 Funksioni  Përgjegjës & Kërkues
 Grupi Kërkimor
 Kontakt  sokratjani@yahoo.com
Frida ÇarkaProf. As. Frida ÇARKA  Funksioni   Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt   fridacarka@yahoo.com
ViviLnk

Prof. As. Tatjana KOKA

  Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
  Kontakt   tatjanakokaj@hotmail.com
H_Ismaili

Dr. Hairi ISMAILI

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  hairiismaili@yahoo.fr
Monda

Dr. Raimonda SEVO

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  raimondasevo@gmail.com