Botime Informative

Në këtë faqe do të gjeni informacione për Resurset Gjenetike të Bimëve autoktone për Ushqimin dhe Bujqësinë (RGJBUB). Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Qendër kërkimore me rëndësi kombëtare shpreh gadishmërinë të vejë në dispozicion të palëve të interesuara (on line) informacione mbi Resurset Gjenetike të Bimëve si: rëndësia, përhapja, varietetet autoktone, roli i tyre në mbështetjen e ushqimit, bujqësisë dhe zhvillimit të agroturizmit familjar dhe zonal, teknologji kultivimi, informacione mbi ruajtjen e resurseve gjenetike të bimëve në fermë dhe in situ nëpërmjet përdorimit të tyre. Këto informacione i gjeni on line në Green News-UBT (ubgreen.al)

 1. Riatdhesimi i elbit nordik në fillesat e krijimit të bankave gjenetike në botë.
 2. Koleksionimi dhe varitetet e fikut.
 3. Lavanda dhe nënproduktet e saj.
 4. Arsyet pse duhet të zgjedhim dhe t’i përfshijmë bishtajoret në dietën tonë.
 5. Gruri, kulturë bazë e të ushqyerit.
 6. Luleshtrydhja, klasifikimi botanik dhe veçoritë biologjike të saj, kultivimi dhe varietetet e ndryshme.
 7. Historiku i agrumeve në Shqipëri.
 8. Pse duhet treguar kujdes nga zjarret për ullinjte e vjetër shekullorë.
 9. Kërkesat klimatike-tokësore të bimëve bishtajore kokërr.
 10. Institucionalizimi i marrëdhënieve mes Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë.
 11. Kuriozitete mbi ekzemplarë të vjetër ulliri.
 12. Kumbullat dhe vlerat e tyre.
 13. Pak historik mbi agrumet në botë.
 14. Kuriozitete për ullirin.
 15. Historia e rrallë e hurmës së Kuturmanit.
 16. Si të kujdesemi për hardhinë.
 17. Varietetet kryesore të ullirit në koleksionin e Valiasit.
 18. Mani, fruti i mrekullueshëm në vendin tonë.
 19. Rrushi “Shesh i zi”.
 20. Domatet e Shqipërisë së Mesme.
 21. Karakteristikat botanike dhe veçoritë biologjike të bishtajoreve kokërr.
 22. Qepa e bardhë e Sukthit.
 23. Dardha që rritet mbi lis.
 24. Nespula verore (Loquat).
 25. Veçoritë agronomike dhe fiziko-kimike të bishtajoreve kokërr.
 26. Speci Kurube i Dibrës
 27. Historia dhe origjina e bishtajoreve kokërr.
 28. Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i varieteteve të fermerit.
 29. BISHTAJORET KOKËRR – USHQIME TË NJERIUT QË NGA LASHTËSIA.
 30. Bishtajoret kokërr dhe ndikimi mbi jetën në planetin tonë.
 31. Ndryshimet klimatike dhe rikthimi i kultivarëve të perimeve të traditës.
 32. Zgjedhja e varietetit të hardhisë në vreshta të rinj.
 33. Eksplorimi dhe koleksionimi i resurseve të shegës në vendin tonë.
 34. Ulliri autokton “KANINJOT”.
 35. Kivi, fruti me vlerë të madhe ushqyese.
 36. Fiku, përshkrimi botanik dhe agronomik i tij.
 37. Fiku dhe resurset e tij në vendin tonë.
 38. Fuzarioza dhe gruri i fortë i vendit.