Stafi

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave, Grupi Kërkimor i Hortikulturës dhe Grupi Kërkimor i Dokumentimit. Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madh...
Lexo më shumë

Grupet Kërkimore

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave (GBA), Grupi Kërkimor i Hortikulturës (GH), Grupi Kërkimor i Dokumentimit (GD). Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësi...
Lexo më shumë

Banka Gjenetike

Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione me material bimor me qëllim mbajtjen gjallë dhe ruajtjen e karakteristikave të tyre për përfitime të njerzimit dhe mjedisit në të ardhmen. Banka gjenetike Shqiptare është ngritur si qendër e resurseve gjenetike e bimëve, me theksin& vëmendjen që bimët janë burim i karateristikave gjenetike – burim i diversitetit. Ajo mban mjaft mostra gjermoplazme të n...
Lexo më shumë
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Të rejat e fundit

13 June, 2017

Zero Hunger Generation

Around 800 million people go to bed hungry every night. That’s around 1 in 9 people. Last year you learned that we produce enough food to feed everyone on our planet, but for many different reasons, people still suffer from hunger. Two years ago, 193 countries committed to the Sustainable Development Goals (SGDs) to help us to create a better world for all and end hunger by 2030. But world leaders can’t do it alone. Achieving the 17 SDGs is everyone’s responsibility, from farmers to companies, schools to universities, and from international organisations to YOU. Let’s work together. Let’s become the first generation to make hunger vanish from the planet – the Zero Hunger Generation. We all have a role to play in ending hunger, so keep reading to find out how YOU can be part of the Zero Hunger Generation!

NEWS

13 June, 2017

World Food Day

On 16 October each year, we celebrate World Food Day, to remember the birth of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 1945. Over 150 countries around the world organize events on World Food Day to spread the word about how important it is for everyone to join the fight against hunger and to make sure that we all have enough food to lead healthy, active lives. The slogan for World Food Day 2017 is “Change the future of migration. Invest in food security and rural development “ A world free from hunger and poverty is at the heart of our work. FAO works with governments, companies, famers, other organizations, and individuals to reach #ZeroHunger. Most of our work is done in rural areas (the countryside), in places where most of the world’s poor and hungry live. Although our headquarters is in Rome, Italy, we have offices in over 130 countries all over the world.