Botime Informative

Botime Informative
Në këtë faqe do të gjeni informacione për Resurset Gjenetike të Bimëve autoktone për Ushqimin dhe Bujqësinë (RGJBUB). Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Qendër kërkimore me rëndësi kombëtare shpreh gadishmërinë të vejë në dispozicion të palëve të interesuara (on line) informacione mbi Resurset Gjenetike të Bimëve si: rëndësia,...

Stafi

Stafi
Stafi i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore, të cilët kanë në përbërje të tyre ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucion...

Banka Gjenetike

Banka Gjenetike
"Ne mbledhim, studiojmë dhe ruajmë diversitetin gjenetik të bimëve për përdorim të tanishëm dhe të ardhshëm" Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione, me materiale bimore, me qëllim mbajtjen gjallë dhe ruajtjen e karakteristikave të tyre për përfitime të njerëzimit dhe mjedisit në të ardhmen. Banka Gjenetike Shqiptare është ngritur si qendër e resurseve gjenetike e bimëve, me theksin & vëmen...
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

NEWS

10 November, 202110 November, 2021
International Conference on MANAGEMENT OF ANIMAL AND PLANT GENETIC RESOURCES Academy of Sciences of Albania (November 19, 2021).  Topics: Plant biotechnology; Animal biotechnology; Plant and animal biodiversity; Genetic diversity and conservation of livestock species; Conservation and management of aquatic biodiversity; Environment; Integrated taxonomy and DNA barcoding.

Të fundit

1 July, 20211 July, 2021

Welcome to the 3rd International Conference on Agriculture and Life Sciences “ICOALS”

Welcome to the 3rd International Conference on Agriculture and Life Science (ICOALSIII 2021), Tirana, Albania. ICOALS is one of the leading international conferences in the Western Balkans for presenting novel and fundamental advances in the fields of Agriculture and Life Sciences. It also serves to foster communication among researchers and practitioners working in a wide variety of scientific areas with a common interest in improving Agriculture, Life Sciences, Economics and Rural Development and related issues. More…