Video ndërgjegjësimi / Awareness video


Ruajtja e diversitetit evropian të bimëve dhe ushqimeve: së bashku, ne jemi më të fortë!

Saving European plant and food diversity: together, we are stronger!


Climate Change Could Affect Global Agriculture Within 10 Years (Source: NASA).


Pamje nga Kodrat e Belshit

 


Video aktivitete

Spërkatjet Dimërore në Koleksionet Gjenetike në Valias

 


Punime në fushë