DESKRIPTORËT PËR DOKUMENTIMIN E RGJBBU

RJBBU duhen dokumentuar plotësisht. Nëse janë dokumentuar mirë RGJBBU mund të manipulohen drejtë dhe aksesimi, shkëmbimet dhe përdorimi i tyre mund të rritet. Për të bërë këtë Instituti përdor një seri standardesh, deskriptorët e pranuar ndërkombëtar. Këto përfshijnë deskriptorët e pasaportës, deskriptorët e menaxhimit, deskriptorët e karakterizimit dhe vlerësimit, si dhe deskriptorët mbi aftësitë jetësore të farave dhe madhsitë e aksesioneve.

Informacioni i pasaportës

Çdo mostër që hyn në Bankën Gjenetike duhet të të shoqërohet me informacion të mjaftueshëm të pasaportës, përfshirë një numër identifikimi unik, emërtimin shkencor, emërtimin e zakonshëm, datën e pranimit, pikën e koleksionimit etj. për tu siguruar që mostra është e dokumentuar si duhet. Mostrat e konservuara në Bankën Gjenetike janë përshkruar sipas FAO/Bioversity Deskriptorët e pasaportës për shumë specie, V.2, publikuar në 2012.

Deskriptorët minimal për Koleksionimet, mostrimet, rigjenerimet, karakterizimet, etj.

Deskriptorët e Pasaportës


  DESCRIPTORS 


Regeneration guidelines

Characterization guidelines