VARIETETE FERMERI


Domate

 

     


Speci

  


Patëllxhan, Bamje


Qepë, Presh, Hudhër


Lakër, Sallatë, Panxhar, Erëza


Bostanoret


Bishtajoret (Kokërr & Foragjere)

 

   

Diversiteti në bishtajoret Kokërr

Bishtaje-verdhe-Munishtire Fasule-e-bardhe-Novosele. Fasule-e-Bardhe-e-Qafe-Mali Fasule-Drishti. Fasule-bishtaje-Dyshnik 

Thjerze-Munishtire Laramane-e-Thethit Kosorka-Pogradec. Kokerrvogla-e-Peshkopise Fasule-verdhake-Munishtire 

Fasule-verdhake-e-gjate Fasule-trup-shkurter Fasule-Tomorrice Fasule-shkurter-Grepcke Fasule-me-mbeshtetje 

Fasule-Laramane-Shkrel Fasule-Laramane-Munishtire Fasule-Laramane-Vendresh Fasule-Laramane-Kafe-Mashan Fasule-Laramane-e-Shales 

Fasule-Laramane-e-celet-Mashan Fasule-laramane-Qafe-Malit Fasule-Kuqaloshe-e-Kryeziut Fasule-Krenare Fasule-Kokerrvogel 

Fasule-Kepusha-Minishtire Fasule-e-Voskopojes Fasule-e-shkurter Fasule-e-shkurter-Grepcke Fasule-e-shkurter-Bulcar 

Fasule-e-Iballes Fasule-e-Grepcke Fasule-e-Drishtit Fasule-e-Cenice Fasule-e-bardhe-Novosele


Drithërat (Grurë, Misër)

 

 


Hardhia

 

   


Faroret (Molla, Dardha) 


Bërthamoret (Kumbulla,   

 


Fiku


Shega, Mani, Nespola


Ulliri


Mjekësoret & Aromatiket