MIRËSEVINI NË FAQEN PUBLIKIME

Këtu do të gjeni informacione mbi botime të ndryshëm në proceedings, artikuj shkencor me bord editorial, artikuj shkencor me IF, etj, të kërkuesëve punimet e të cilëve kanë të bëjnë me Resurset Gjenetike të Bimëve.

Gjithashtu do të gjeni publikime on line si: postera, prezantime, fletë palosje, Katalogë, Regjistra, Tekste, Libra, Monografi, Broshura, etj., mbi biodiversitetin, varietetet e fermerit, speciet dhe varietetet që janë në Katalogun Kombëtar të Specieve dhe Varieteteve, etj.  

Për më shumë klikoni në BOTIME, në VARITETET E FERMERIT,