MIRËSEVINI NË FAQEN PUBLIKIME

Këtu do të gjeni informacione mbi publikime të ndryshme në proceedings, artikuj shkencor, postera dhe prezantime të kërkuesëve punimet e të cilëve kanë të bëjnë me Resurset Gjenetike të Bimëve, publikime on line, etj.

PROCEEDINGS

    ARTIKUJ SHKENCOR

PUBLIKIME TË AUTORËVE