Mirësevini në faqen e botimeve

Këtu do të gjeni informacione mbi publikime të ndryshme në proceedings, artikuj shkencor, postera dhe prezantime të Kërkuesëve që lidhen me Resurset Gjenetike të Bimëve.


IRGJB-Publikime   /   IPGR-Publication

KATALOGU I VARIETETEVE TE FERMERIT_IRGJB_2018


Databazë

Proceedings

ARTIKUJ SHKENCOR

 Tekste/Monografi

Raporte/Reports

BOTIME TË AUTORËVE

Tjera