Mirësevini në faqen e botimeve

Këtu do të gjeni informacione mbi publikime të ndryshme në proceedings, artikuj shkencor, postera dhe prezantime të Kërkuesëve që lidhen me Resurset Gjenetike të Bimëve.


Databazë

Proceedings

ARTIKUJ SHKENCOR

 Tekste/Monografi

Raporte/Reports

 

BOTIME TË AUTORËVE

Tjera