Aktivitetet e fundit

Logo+IRGJB


ALB – INVENTARI KOMBËTAR / NATIONAL INVENTORY (NI)

Skema e Koleksioneve Fushore në Valias /Filed Collections Design in Valias

Koleksionet Fushore EDE VALIAS_OK3-logoubt-prerje


Harta e ruajtjes RGJB (ex situ+on farm), 2017 / Map of PGR conservation (ex situ+on farm), 2017


Harta e ruajtjes RGJB (ex situ+on farm), 2017.

Pamje nga Koleksionet fushore të B. gjenetike në Valias/

Photo from gene-bank field collections in Valias.


Dita Fushore 25 Maj, 2017 / Field Collection day May 25, 2017

Provat e grurit 2017/ Wheat trials 2017

 

   

     

Për më shumë/ Read more: https://qendraeresursevegjenetike.wordpress.com


Perimet  & Bishtajoret 2017/ Vegetables & Legumes 2017

     

 

 

 

 

 

Për më shumë/ Read more: https://qendraeresursevegjenetike.wordpress.com


Vlerësimi i fuzariozës (Prova 2017)/ Fusarium assessment (Trial of 2017)

     

   


Koleksionet e ullirit 2017/ Olive collections 2017

  

  

Për më shumë/ Read more: https://qendraeresursevegjenetike.wordpress.com


Koleksionet e Pemëve frutore 2017 / Fruit Trees Collections 2017

 

    

Koleksionet e rinj të pemëve frutore 2017 / New Fruit Trees Collections 2017

Për më shumë/ Read more: https://qendraeresursevegjenetike.wordpress.com


Koleksionet e Fikut 2017/ Fig collection 2017

 

Për më shumë/ Read more: https://qendraeresursevegjenetike.wordpress.com


Koleksionet e Hardhisë 2017/ Grape Collection 2017

Për më shumë/ Read more: https://qendraeresursevegjenetike.wordpress.com


Nënshartesat 2017 / Undergrafts 2017


Dita Fushore 8 Qershor 2016 / Field Collection day 8 June 2016

Bimët e arave dhe Perimet /Arable crops and Vegetables

Bimet e arave GRURI (3) Bimet e arave GRURI (4) Bimet e arave GRURI (5) Bimet e arave GRURI (6) Bimet e arave GRURI (7)

Bimet e arave GRURI (8) Bimet e arave GRURI (9)  Perimet (7) Perimet (10) Perimet (11)

Pemët Frutore dhe hardhia/ Fruit Trees and grape vine.

Fiku (1) Ftoi (1) Hardhia (3) Pemet Frutore (1) Pemet Frutore (7)

Ulliri dhe agrumet /Olive and Citrus

Ulliri Koleksion (1) Ulliri Koleksion (2) Ulliri Koleksion (4) Ulliri EDE (4) 

Bimët mjekësore dhe aromatike / Medicinal and Aromatic Plants

Bimet Mjekesore (1) Bimet Mjekesore (2) Bimet Mjekesore (3) Bimet Mjekesore (5)