Mirësevini në faqen e IRGJB/ IPGR

Publikime / Publication


  

Për më shumë mbi Inventarin Kombëtar kliko në: Databazë


Proceedings


POSTER/ PREZANTIME


ARTIKUJ SHKENCOR


 Tekste/Monografi

     


   


      

      

  

   


Raporte/Reports

BOTIME TË AUTORËVE

Tjera


UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Për tu njohur me dokumentat e rëndësishëm të Universitetit Bujqësor të Tiranës (Vendime Senati/Bordi; VKM & Urdhra të KM, etj.), klikoni në lidhjen që vijon: DOKUMENTE TË RËNDËSISHËM

Për tu njohur me aktivitetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës  klikoni në lidhjen që vijon: UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS (Facebook) Faqja Zyrtare