Mirësevini në faqen e botimeve

Këtu do të gjeni informacione mbi publikime të ndryshme në proceedings, artikuj shkencor, postera dhe prezantime të Kërkuesëve që lidhen me Resurset Gjenetike të Bimëve.


IRGJB-Publikime / IPGR-PublicationKATALOGU I VARIETETEVE TE FERMERIT_IRGJB_2018


Databazë

Proceedings

ARTIKUJ SHKENCOR


 Tekste/Monografi

     

      

      

  


Raporte/Reports

BOTIME TË AUTORËVE

Tjera