Mirësevini në faqen e IRGJB/ IPGR

Publikime / Publication


  

Për më shumë mbi Inventarin Kombëtar kliko në: Databazë


Proceedings


POSTER/ PREZANTIME


ARTIKUJ SHKENCOR


 Tekste/Monografi

     
   


      

      

  


Raporte/Reports

BOTIME TË AUTORËVE

Tjera


Për tu njohur me dokumentat e rëndësishëm të Universitetit Bujqësor të Tiranës (Vendime Senati/Bordi; VKM & Urdhra të KM, etj.), klikoni në lidhjen që vijon: DOKUMENTE TË RËNDËSISHËM