Header 5
Header 4
Header 3
Header2
Header1
HOME

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB), si njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës, është institucion kombëtar që koordinon aktivitetet në fushën e ruajtjes dhe menaxhimit të resurseve gjenetike bimore (RGJB). Ai është një institucion relativisht i ri, i ngritur mbi ndryshimin Qendrës së Resurseve Gjenetike, ku operon dhe Banka Gjenetike Kombëtare.

Funksioni: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Banka Gjenetike Shqiptare) ka si funksion kryesor: eksplorimin, grumbullimin, studimin, identifikimin, ruajtjen e aftësive jetesore dhe integritetit gjenetik të materialeve gjenetike, ripërtëritjen e materialit gjenetik për ruajtje afatgjatë, dokumentimin e të dhënave në databazën e Inventarit Kombëtar, sistemin e Informimit të aksesueshëm mbi ruajtjen afatgjatë dhe përdorimin e qëndrueshëm të gjermoplazmës bimore, organizimin e dublikatave të shpëtimit (brenda dhe jashtë vendit), shumëzimin dhe shpërndarjen e gjermoplazmës për mbështetjen e përmirësimit të bimëve dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për ushqimin dhe bujqësinë në Shqipëri.

Qëllimi i përgjithshëm i IRGJB është promovimi i konservimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për ushqimin dhe bujqësinë (RGJBUB) në Shqipëri. Për të bërë këtë, Instituti përpiqet  të koordinojë të gjitha përpjekjet e përbashkëta për resurset gjenetike të bimëve të ndërmara ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.


Objektivat e Strategjisë Evropiane për RGJB (deri 2030)

     Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve gjenetike të bimëve (RGJB).

  • Zgjerimi i ruajtjes in situ të të afërmve të egër të kulturave dhe bimëve ushqimore të egra.
  • Ruajtja dhe menaxhimi i burimeve gjenetike të bimëve në fermë.
  • Konsolidimi dhe mbrojtja e ruajtjes ex situ.
  • Forcimi i një sistemi informacioni gjithëpërfshirës për burimet gjenetike bimore për ushqim dhe bujqësi (Dokumentimi, Databaza).
  • Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të RGJB.
  • Zhvillimi i një sistemi për monitorimin e ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të RGJB (Monitorimi).

(more…)

Rreth nesh

Stafi
+

Stafi

Stafi i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore, të cilët kanë në përbërje të tyre ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina t...
Lexo më shumë
Banka Gjenetike
+

Banka Gjenetike

"Ne mbledhim, studiojmë dhe ruajmë diversitetin gjenetik të bimëve për përdorim të tanishëm dhe të ardhshëm" Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione me materiale bimore, me qëllim mbajtjen gjallë d...
Lexo më shumë
view all
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Të fundit

30 July, 202330 July, 2023

The 4th International Conference on Agriculture and Life Sciences “ICOALS”

Welcome to the 4th International Conference on Agriculture and Life Science (ICOALS IV 2023), organized by the Agricultural University of Tirana. ICOALS is one of the leading international conferences in the Western Balkans for presenting novel and fundamental advances in the fields of agriculture and life sciences. ICOALS IV will address current challenges of agricultural systems in terms of climate change, sustainable use of natural resources, increasing the competitiveness of rural economies, introduction of innovative tools and strategies for plant protection, animal health and welfare and digitalization. It also serves to foster communication among researchers, policy makers and practitioners working in a wide variety of scientific areas with a common interest in improving agriculture and life sciences related issues. More…

NEWS

30 July, 2023

The 4th International Conference on Agriculture and Life Sciences “ICOALS”

Welcome to the 4th International Conference on Agriculture and Life Science (ICOALS IV 2023), organized by the Agricultural University of Tirana. ICOALS is one of the leading international conferences in the Western Balkans for presenting novel and fundamental advances in the fields of agriculture and life sciences. ICOALS IV will address current challenges of agricultural systems in terms of climate change, sustainable use of natural resources, increasing the competitiveness of rural economies, introduction of innovative tools and strategies for plant protection, animal health and welfare and digitalization. It also serves to foster communication among researchers, policy makers and practitioners working in a wide variety of scientific areas with a common interest in improving agriculture and life sciences related issuesMore…