Logo+IRGJB


Shqipëria depoziton fara në “Kasafortën e farave” në Svalbard

Albanian Genebank (Agricultural University of Tirana) has deposited seed samples in Svalbard for the second time, 23 October 2023. Currently more than 30% of base collections are duplicated in the Svalbard Global Seed Vault!


UBT është një nga pikat më strategjike ku projektohet zhvillimi i vendit, ku jepet dija për një sektor që do të shkojë duke u zhvilluar

  

Për më shumë kliko në: Aktivitete.


Nga PRAKTIKA PROFESIONALE E STUDENTËVE TË DEP. TË SHKENCAVE AGRONOMIKE

     

    

     

     

    

Për më shumë kliko në: Aktivitete.


Së bashku në rrugën e dijes…

Nxënësit e klasës XI-B dhe pedagogë të lëndës së biologjisë nga Gjimnazi jopublik “Ibrahim Dalliu” vizituan Institutin e Resurseve Gjenetike të Bimëve (Bankën Gjenetike të Farave).

    

    

Për më shumë kliko: Së bashku në rrugën e dijes.


Marrëveshje bashkëpunimi UBT-Bashkia Belsh

    

    

     

Për më shumë kliko: Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit Universiteti Bujqësor-Bashkia Belsh.


FJALIMI I REKTORIT TË UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS,

PROF. DR. FATBARDH SALLAKU

REKTORI I UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS, PROF. DR. FATBARDH SALLAKU


INSTITUTI I RESURSEVE GJENETIKE TË BIMËVE MERR PJESË NË PANAIRIN “SHQIPËRIA PUNON TOKËN”

 • Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB), në kuadër të Universitetit Bujqësor të Tiranës, mori pjesë në Panairin “Shqipëria punon tokën” të organizuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, në sheshin “Skënderbej”, në datat 16-17 Nëntor 2019.
 • Panairi u vizitua edhe nga Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Çuçi dhe nga Kryebashkiaku Erion Veliaj, të cilët bënë një vizitë në stendën e UBT ku panë nga afër Resurset Gjenetike të Bimëve dhe produktet  bujqësore të ekspozuara në stendën e UBT-së.

   


Koleksionet fushore – Valias

Karakterizimi dhe Vlerësimi (Fushë dhe Laborator)

     

    

     

     

     

    

    


Mbjelljet në koleksionet fushore (2021-2022)

    

    

    

    


    

    


Spërkatje Verore

    

Spërkatje Dimërore

     


Krasitje në koleksionet fushore

    


Karakterizimi & Vlerësimi në fushë

 • Perime (varietete speci)

     

   


 • Bostanore, industriale

    

    


 • Bishtajoret

    


 • Hardhia

     

    


 • Subtropikalet dhe faroret

    

    


 • Bimët mjekësore

    


 • Ulliri

    


 • Pemët frutore & nënshartesat

     

Për më shumë:  https://qrgj.org/aktivitete/ dhe në: Resurse gjenetike autoktone.


 • Shërbimet në koleksionet fushore

    

    


Dy specie me rëndësi gjenetike në bregdetin Jonian të Shqipërisë

    

    

Për më shumë:  https://qrgj.org/aktivitete/


Takimi për Bimët Perimore i Rrjetit Evropian të Vlerësimit (EVA)

    

Për më shumë: https://qrgj.org/aktivitete


Nga vizita e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Bankën Gjenetike

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Z. Niko Peleshi, vizitoi Bankën Gjenetike të  Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT), ku ishte i pranishëm edhe Zv.Rektori i UBT, Prof. Dr.Sulejman Sulçe. Drejtori i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) Prof.Dr. Fetah Elezi  dhe kërkuesit e Institutit e informuan Ministrin mbi punën që bëhet lidhur me ruajtjen dhe përdorimin e resurseve gjenetike të bimëve në vendin tonë. IRGJB (Banka Gjenetike), ruan si pjesë të Inventarit Kombëtar 3980 aksesione (varietete, linja, popullata), nga të cilat: 3317 ruhen me fara në kushtet e koleksioneve bazë dhe 663 ruhen me material vegjetativ në Koleksionin Gjenetik të Drufrutorëve në Valias. Banka Gjenetike, si Qendër Kombëtare për resurset gjenetike të bimëve, menaxhon si pjesë të Inventarit Kombëtar edhe dy koleksione të tjerë fushore të pemëtarisë: atë të QTTB Vlorë me 272 varietete drufrutore dhe të QTTB Korçë me 93 varietete mollësh.

Për më shumë: https://qrgj.org/aktivitete

Pamje nga vizita e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në B. Gjenetike


20 VJETORI I KRIJIMIT TË BANKËS GJENETIKE

Në datë 22.05.2018, me rastin e 20 vjetorit të krijimit të Bankës Gjenetike, Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) zhvilloi veprimtari të ndryshme. Këto veprimtari nisën me vizitën në koleksionin ex situ në Bankën Gjenetike dhe në koleksionet gjenetike fushore në Valias. Në vazhdim u zhvillua një simpozium në sallën” Skënder Xhiku “, pranë mjediseve të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Në këtë përvjetor ishin të pranishëm Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Bari Musabelliu, përfaqësues të Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, studiues, bashkëpunëtorë të njësisë, student të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, fermerë që ruajnë dhe përdorin resurse gjenetike të zonave të tyre, etj.

Për më shumë: https://qrgj.org/aktivitete

Pamje mbi 20 vjetorin e Bankës Gjenetike

              


Skema e Koleksioneve Fushore/Filed Collections Design (Valias)