Për më shumë kliko: Inventari Kombëtar/ National Inventory.

Për më shumë mbi Inventarin Kombëtar kliko në: Databazë; dhe/ose EURISCO.Diversiteti i Inventarit Kombëtar, 2024

Collecting sites of National Inventory on the bioclimatic map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the bioclimatic map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the geophysical map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the geophysical map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the edaphic map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the edaphic map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the ecogeographic land characterization map of albania
Collecting sites of National Inventory on the ecogeographic land characterization map of albania

  Diversiteti i varieteteve bimore lokale (Prepared by B. Gixhari)

 

  Medicinal Plants Distribution of Olives in ALB 

Për më shumë kliko: Inventari Kombëtar/ National Inventory.


»  English version