Mirë se vini në faqen botime për

Inventarin Kombëtar të Resurseve Gjenetike të Bimëve

Për më shumë mbi Inventarin Kombëtar kliko në: Databazë; dhe/ose EURISCO.Databazë e Inventarit Kombëtar, 2024

Collecting sites of National Inventory on the bioclimatic map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the bioclimatic map of Albania

 

Collecting sites of National Inventory on the geophysical map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the geophysical map of Albania

 

Collecting sites of National Inventory on the edaphic map of Albania
Collecting sites of National Inventory on the edaphic map of Albania

 

Collecting sites of National Inventory on the ecogeographic land characterization map of albania
Collecting sites of National Inventory on the ecogeographic land characterization map of albania

 


Diversiteti i varieteteve bimore lokale

 

  Medicinal Plants Distribution of Olives in ALB