Header 5
Header 4
Header3
Header2
Header1
HOME

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) është institucion kombëtar që koordinon aktivitetet në fushën e ruajtjes dhe menaxhimit të resurseve gjenetike bimore (RGJB). Ai është një institucion relativisht i ri i ngritur mbi ndryshimin Qendrës së Resurseve Gjenetike ku operon dhe Banka Gjenetike Kombëtare.

Qëllimi i përgjithshëm i IRGJB është promovimi i konservimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për bujqësinë dhe ushqimin (RGJBBU) në Shqipëri. Për të bërë këtë, Instituti përpiqet  të koordinojë të gjitha përpjekjet e përbashkëta për resurset gjenetike të bimëve të ndërmara ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit.

(more…)

Rreth nesh

Stafi
+

Stafi

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave, Grupi Kërkimor i Hortikulturës dhe Grupi Kërkimor i Dokumentim...
Lexo më shumë
Grupet Kërkimore
+

Grupet Kërkimore

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave (GBA), Grupi Kërkimor i Hortikulturës (GH), Grupi K...
Lexo më shumë
Banka Gjenetike
+

Banka Gjenetike

Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione me material bimor me qëllim mbajtjen gjallë dhe ruajtjen e karakteristikave të tyre për përfitime të njerzimit dhe mjedisit në të ardhmen. Banka gjenetike Shq...
Lexo më shumë
view all
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

NEWS

13 November, 201513 November, 2015
NEWS: INTERNATIONAL YEAR OF PULSES: The 68th UN General Assembly declared 2016 the International Year of Pulses (IYP) (A/RES/68/231). The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has been nominated to facilitate the implementation of the Year in collaboration with Governments, relevant organizations, non-governmental organizations and all other relevant stakeholders. The IYP 2016 aims to heighten public awareness of the nutritional benefits of pulses as part of sustainable food production aimed towards food security and nutrition. The Year will create a unique opportunity to encourage connections throughout the food chain that would better utilize pulse-based proteins, further global production of pulses, better utilize crop rotations and address the challenges in the trade of pulses. Read more: http://www.fao.org/pulses-2016/en/.  

Të rejat e fundit

8 November, 20158 November, 2015

Happy World Food Day! The climate is changing. Food and agriculture must, too. One of the biggest issues related to climate change is food security. The world’s poorest - many of whom are farmers, fisher-folk and pastoralists - are being hit hardest by higher temperatures and an increasing frequency in weather-related disasters. At the same time, the global population is growing steadily and is expected to reach 9.6 billion by 2050. To meet such a heavy demand, agriculture and food systems will need to adapt to the adverse effects of climate change and become more resilient, productive and sustainable. This is the only way that we can ensure the well-being of ecosystems and rural populations and reduce emissions. Learn more: http://www.fao.org/world-food-day/2016/theme/en/