Eksplorimi & Koleksionimi

Koleksionimi është hapi i parë i ruajtjes së resurseve gjenetike, roli i të cilit sa vjen e po rritet e cila lidhet me rrezikun e erozionit gjenetik i cili është në rritje. Ky përfshin një sërë aktivitetesh që nga eksplorimi i gjermoplazmës, koleksionimi i materialeve në terren, përpunimi, dokumentimi, deri në dorëzimin për ruajtje. Në esencë koleksionimi përbën një nga proceset e vështira në punë...
Lexo më shumë

Resurset gjenetike bimore

Resurset gjenetike bimore dhe rëndësia e tyre Çfarë janë resurset gjenetike? Nga këndvështrimi biologjik dhe gjenetik, bimësia, si brenda një specieje, ashtu edhe ndërmjet specieve, karakterizohet nga një larmi e madhe, gati e pafund, tiparesh sasiore e cilësore të cilët përfshihen në një term të përgjithshëm biodiversitet. Në literaturën speciale, tërësia e këtij biodiversiteti të trashëguesh...
Lexo më shumë

Stafi

Stafi i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore, të cilët kanë në përbërje të tyre ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucion...
Lexo më shumë

Grupet Kërkimore

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve për realizimin e aktiviteteve të tij ka organizuar tre grupe kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave (GBA), Grupi Kërkimor i Hortikulturës (GH), Grupi Kërkimor i Dokumentimit (GD). Grupi Kërkimor i bimëve të arave kryen aktivitete lidhur me resurset gjenetike bimore si koleksionimin, shumzimin, rigjenerimin, karakterizimin dhe vlerësimin e ku...
Lexo më shumë

Banka Gjenetike

"Ne mbledhim, studiojmë dhe ruajmë diversitetin gjenetik të bimëve për përdorim të tanishëm dhe të ardhshëm" Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione me materiale bimore, me qëllim mbajtjen gjallë dhe ruajtjen e karakteristikave të tyre për përfitime të njerëzimit dhe mjedisit në të ardhmen. Banka Gjenetike Shqiptare është ngritur si qendër e resurseve gjenetike e bimëve, me theksin & vëmend...
Lexo më shumë
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

NEWS

13 April, 202413 April, 2024

Dita Ndërkombëtare e Vlerësimit të Bimëve

13 Prilli është Dita Ndërkombëtare e Vlerësimit të Bimëve. Është koha e përkryer për të sjellë një bimë të re e të bukur në shtëpinë tuaj ose në vendin tuaj të punës! Nëse tashmë keni shumë, ofrojini një personit të dashur për të ndarë pasionin për gjelbërimin. Nuk është çudi pse kopshtaria e brendshme gëzon një rritje të popullaritetit, pasi shkenca vërtetoi se bimët e shtëpisë përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Studimet tregojnë se ato rrisin humorin, rrisin kreativitetin, reduktojnë stresin dhe eliminojnë ndotësit e ajrit. Ne thithim oksigjen dhe nxjerrim gaz karbonik. Bimët marrin gaz karbonik dhe lëshojnë oksigjen.

International Plant Appreciation Day

April 13th is International Plant Appreciation Day. It is the perfect time to bring a beautiful new houseplant into your home or even your workplace! If you already have many, offer one to a loved one to share the passion for greenery. It is no wonder why indoor gardening enjoys a surge in popularity, as science proved that houseplants improve overall health and wellbeing. Studies show they boost mood, increase creativity, reduce stress, and eliminate air pollutants. We breathe in oxygen and exhale carbon dioxide. Plants take in carbon dioxide and give off oxygen.

Të fundit

26 January, 202426 January, 2024